Actapublica.se är baserad på traditionell boolesk sökning men även andra söktecken går att använda. Allt material är indexerat och allt är sökbart, siffror såväl som bokstäver.

 • Använd citattecken om du söker på namn. Om du bara söker på Kalle Svensson så får du träffar i alla dokument som innehåller Kalle och Svensson oberoende av varandra. Om du istället söker på ”Kalle Svensson” så får du bara de träffar där namnen står precis i den följden. Exempel: Pröva gärna både ”Kalle Svensson” och ”Svensson, Kalle”.

 • Du kan använda närordssökning. Kalle Svensson kan i dokument stå som ”Kalle Svensson” och då får du förstås träff på sökningen ”kalle svensson”. Men det kan ju också finnas dokument där det står ”Svensson, kalle” eller, ännu värre, ”Svensson, Kalle-Ivar”. För att få träff kan du använda tecknet ”Tilde” (~). Sök på ”Kalle Svensson”~3. Det betyder att kalle och Svensson ska finnas med max tre ords (inklusive ”tokens”, dvs punkter, komman, etc.) distans till varandra. Om du skriver ~ utan en siffra så motsvarar det 1 ords/teckens mellanrum.

 • Trunkera om du vill få fler träffar. Då använder du en asterix (*). Ordet du söker kanske står med pluraländelse. Eller med genitiv-s. En stjärna efter ordstammen gör att den söker på alla varianter av ordet som kommer efter. Exempel: En sökning på ordet bil* ger även träff på bilaga.

 • Frågetecken (?) ersätter en bokstav. Sökningen k?lla ger därför träffar på både "källa" och "kolla".

 • Om saker kan stavas fel så kommer någon förr eller senare att göra det. Sökningar på Persbrant och Persbrandt ger olika träffar. Med så kallad fuzzysökning får man dock med båda träffarna. Det uppnår man genom att använda tildetecknet (~). Persbrandt~ ger träffar på båda stavningarna.

 • För att använda kopplingsord använder man ”AND”, ”OR” eller ”NOT” med VERSALER. Går även att använda plus- och minustecken istället för AND & NOT. ”+/-”.
  ”AND” styr så att alla ord skall finns med, ”OR” ger möjligheten att ha något av orden kan vara med samt att ”NOT” tar bort det ordet ur sökningen.
  Exempel där alla tecken används:
  astra* AND (läkare OR läkemedel OR patent) NOT opel
  +astra* +(läkare OR läkemedel OR patent) –opel

 • Vet du vilket datum du vill söka på kan du ställa upp frågan enligt nedan och därefter skriva något/några ord du vill ha träff på:
  datum: [2012-01-01 TO 2012-12-31] AND skurk
  datum: {* TO 2012-01-01} AND skurk

 • Fältsökning. Det är möjligt att avgränsa sökningarna till specifika fält. Dessa fält är sökbara som egna index:
  kommuner
  regioner
  personnummer
  organisationsnummer
  myndigheter
  filename - filnamnet
  datum - datumet när handlingen kom in till Acta Publica.
  filesize - filens storlek i bytes
  pages - antal sidor i dokumentet
  domstol
  instans - tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt, högsta domstolen

  Exempel på fältsökningar instans:"högsta domstolen"
  instans:tingsrätt
  myndigheter:Migrationsverket
  kommun:"Stockholms kommun"
  pages:[1 TO 5] (dokument med 1-5 sidor)
  pages:>10  (dokument med fler än 10 sidor)
  pages:>=10  (dokument med 10 sidor eller fler)
  pages:<10  (dokument färre än 10 sidor)
  pages:<=10  (dokument med 10 sidor eller färre)