Såväl Acta Publica som Nyhetsbyrån Siren har utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen skyddas av Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469).

Som en följd av detta skydd är inte reglerna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) tillämpliga i de fall dessa strider mot bestämmelserna i Yttrandefrihetsgrundlagen. Detta innebär att GDPR endast är tillämpligt på det som inte omfattas av den journalistiska verksamheten, vilket i normalfallet är kunduppgifter, inkomna mejl etc.


I praktiken innebär ovanstående att personuppgifter som rör enskilda personer i våra nyhetsbrev eller kundkataloger omfattas av GDPR och kan raderas av oss på begäran. I dessa fall behöver vi uppgift om epost eller organisationsnummer.


Om du däremot förekommer i bolagens rättsliga databaser kommer ingen radering att ske eftersom innehåll i dessa inte omfattas av GDPR utan regleras i YGL. Detta grundlagsskydd gäller på samma sätt för Acta Publica och Nyhetsbyrån Siren som det gör för Sveriges dagstidningar eller tv-kanaler.